DECORA VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad AS Decora veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja www.decora.ee omaniku AS Decora (edaspidi Decora.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Decora.ee vahelisi suhteid Decora.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Decora.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.decora.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Decora.ee ja Klient soovivad kaubelda Decora.ee veebilehekülje www.decora.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Decora.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. AS Decora veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kaalus ja suurusest, kulleri valikust (Cargobus kuller või Smartpost). Transpordi hind määratakse tellimuse kinnitusel/arvel.
2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Decora.ee poolt esitatud arve alusel.
2.4. AS Decora jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.
3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Saada tellimus“ ning täita etteantud blokid: Maksja ja kohaletoimetamise andmed, kohaletoimetamise viis, makseviis (Swedbank, SEB või arvega maksmine).
3.3. Tellimuse tasumine toimub pangalingiga (Swedbank või SEB) või ülekandega AS Decora arveldusarvele 100% ettemaksusummas vastavalt esitatavale tellimus-arvele.
3.4. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi:
– Cargobus kuller kohaletoimetamine välisukseni
– Smartpost pakiautomaat

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib olla toimetatud ka detailidena.
4.2. Pärast tellimuse eest tasumist on kauba kohaletoimetamise aeg on tavaliselt 2-3 tööpäeva. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda.
4.3. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui vähemalt 50% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.
4.4. Decora.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
4.5. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Decora.ee logistikakeskusesse saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt telefoni või e-maili teel kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.
4.6. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Decora.ee-d koheselt enne kohaletoomist.
4.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Decora.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
4.8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Decora.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Decora.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
4.9. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile tellimusdecora.ee või helistada kontakttelefonile 7 331 353.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p5.8.).
5.2. Kauba tagastamiseõiguseks võib tootega tutvuda samaväärselt, kui Decora kauplustes s.o. tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, kauba väärtus ei tohi olla vähenenud ning taganemisavaldus peab olema AS Decorale saadetud kirjalikult aadressil tellimusdecora.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul.
5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.
5.4. AS Decoral on õigus esitada Kliendile kahjunõue, kui toode on tagastamisel saanud kahjustusi.
5.5. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile tellimusdecora.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires AS Decora lattu.
5.6. Kogu kauba tagastamise kulu kannab Klient, va punkt 5.7.
5.7. AS Decora kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).
5.8. Kui tagastatav toode või pakend on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab AS Decora endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
5.9. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile tellimusdecora.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.
5.10. AS Decora jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:
- tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine AS Decora tavasortimendis;
- hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.
5.11. AS Decora jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
- tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus AS Decora poolt pakutava asendustootega;
- kui Decora.ee arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Decora.ee probleemist e-posti aadressil tellimusdecora.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
- nimi ja kontaktandmed;
- toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
- tellimuse või ostudokumendi number.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda AS Decoralt tasuta toote vahetamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine/kasutamine ning teavitada müüjalt praagi ilmnemisel tellimusdecora.ee või telefonil 7 331 353.
6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub AS Decora Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.4. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata AS Decorale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.
6.5. Puudusega toote asendamise korral on AS Decoral õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. AS Decora kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu.
6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui AS Decora keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
6.7. AS Decora ei vastuta:
- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. AS Decora vastutab Kliendi ees AS Decora poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab AS Decora ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. AS Decora ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
7.5. AS Decora ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (AS Decora mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
7.6. AS Decora ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. AS Decora kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. AS Decora ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja AS Decora Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka AS Decoral õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

9. Diskleimer

9.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
9.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad etteteatamiseta muutuda.
9.3 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 7 331 353.