Kampaania periood: 18.04.2019 - 02.06.2019.

Kirjuta endale ise uus McCullochi muruniiduk laost välja! Mida parem põhjendus, seda parem võimalus VÕITA!


TAOTLUSTE ESITAMINE ON LÕPPENUD. VÕITJAD ON SELGUNUD! PALJU ÕNNE VEIKO MÄEKIVI JA KAAREL KÕIVOMÄGI!


Lisaks oma andmetele pane kirja põhjus miks on just Sinul uut McCullochi niidukit vaja. Kas näris ajahammas vana sisse augu või kukkus tema peale meteoriit? Mida parem põhjendus, seda parem võimalus võita!


Iga nädal valime välja ühe parima põhjenduse, mis osalevb niiduki loosimisel. Nädalate parimad põhjendused ilmuvad Decora Facebookis ja siin samas kampaanialehel. Lõpuks loosime parimate põhjenduste seast välja kaks võitjat!

Täidetud taotlus libista Decora kaupluses kogumiskasti, täida SIIN või saada aadressile palunniidukit@decora.ee ajavahemikus 18.04-20.06.2019. Võitjad loositakse välja 05.06.19 ja avaldatakse Decora kodulehel.

______________

Kampaaniareeglid:

 1. Kampaania korraldaja on Decora AS, reg. kood 10150195, asukohaga Tartumaa, Tartu, Riia 128, 50411; e-post: decora@decora.ee (edaspidi Korraldaja). 
 2. Korraldaja viib läbi loosikampaania (edaspidi Kampaania), mis kestab 18. aprillist 2019.a. kuni 2. juunini 2019.a.
 3. Kampaania käigus loositakse välja McCulloch M46-125R muruniiduk (edaspidi Peaauhind), väärtusega 2x419,00€ (link). Kokku loositakse välja 2 Peaauhinda.
 4. Peaauhinnad loositakse välja kõikide isikute vahel, kes täitsid kampaania perioodil taotluse koos põhjendusega, miks just neil on vaja uut muruniidukit ning vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele.
 5. Loosimises osalemiseks peab klient kampaanias osalemise perioodil olema täitnud taotluse koos põhjendusega ning toimetama selle hiljemalt 02.06.2018 Decora kaupluse loosikasti, e-mailile palunniidukit@decora.ee või täitma taotluse internetis.
 6. Loosimises ei osale Decora AS töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud või nende lähisugulased.
 7. Peaauhinnad loositakse välja 05.06.2018. Nimed avaldatakse Decora facebookis ning kampaanialehel.
 8. Täites taotluse annab osaleja automaatse nõusoleku Decora AS-ile oma nime avaldamiseks (ehk isikuandmete töötlemiseks) juhul, kui osaleja peaks osutuma finalistiks või võitjaks. Teiste osalejate nimesid ei avaldata.
 9. Loosimine on avalik.
 10. Loosimise tulemused avaldatakase Decora AS veebilehel: www.decora.ee ja Decora Facebooki lehel.
 11. Korraldaja võtab Peaauhindade võitjatega isiklikult ühendust ning lepib kokku Peaauhinna üleandmise aja ja koha.
 12. Kui Peaauhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
 13. Peaauhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul, kui peaauhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt  järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
 14. Peaauhinna kätte saamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).
 15. Peaauhinnaga seotud riiklikud maksud kulu tasub Decora AS. Mistahes muud Peaauhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud Peaauhinna kätteandmise asukohta, ööbimiskulud, Peaauhinna transpordikulud jne) kannab Peaauhinna võitja.
 16. Kampaania käigus võidetud Peaauhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Peaauhinna maksumust rahas.
 17. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.
 18. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel www.decora.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
 19. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
 20. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Peaauhinna loosimisest või Peaauhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 21. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.
 22. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
 23. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2. juuni 2019.a. kirjalikult aadressile Riia 128, 50411 Tartu märksõnaga „Decora niidukiloos“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.
 24. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.decora.ee ja telefonil 730 2143.


_____________________________


VÕITJAD:FINALISTID:

 

Sulge
Menüü
Kategooriad