#vuntsing2019

Kui sul on mõni vuntsimist vajav või juba vuntsitud ehitus-, remondi-, aiatöö või muu sarnane objekt, siis tee endast koos vuntsitava objektiga üks lahe selfi ning lae pilti instagrammi või facebooki ja lisa juurde #vuntsing2019 ja #decorareklaamiosakond. Kord kuus anname kolmele populaarseimale vunstinguobjektile omalt poolt 50 eurise Decora kinkekaardiga hoogu juurde!

#Vuntsing2019 sotsiaalmeediakampaania algas 5.juunil 2019a. Selle kuu võitjad kuulutame välja 5.septembril 2019a.

______________

#Vuntsing2019 Kampaaniareeglid:

1. Kampaania korraldaja on Decora AS, reg. kood 10150195, asukohaga Tartumaa, Tartu, Riia 128, 50411; e-post: decora@decora.ee (edaspidi Korraldaja). 
2. Korraldaja viib läbi sotsiaalmeedia auhinnakampaania (edaspidi Kampaania), mis algab 5.juunist 2019a.
3. Kampaania käigus annab Decora poolt valitud žürii parimatele piltidele iga kuu välja Decora kinkekaarte (edaspidi Auhind), väärtusega 3x50€. Žürii hindab nii piltide kui kirjeldava teksti ilu, vaimukust kui omapära.
4. Iga kuu valitakse 3 võitjat eeldusel, et Kampaanias osaleb vähemalt 3 erinevat isikut. Sama isik saab võita ühes kuus maksimaalselt ühe kinkekaardi ning kolme kuu jooksul ühe korra.
5. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes on ühe kampaaniaperioodil kehtiva kalendrikuu  jooksul teinud pilte Decorast ostetud toodetega ning viidanud nendele oma Facebooki ja/või Instagrami sotsiaalmeedia kontol #vuntsing2019 ja #decorareklaamiosakond ning vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele.
6. Sotsiaalmeediakanaleid ei eristata ning Facebookis ja Instagramis postitatud piltide kohta on Auhind ühine.
7. Kampaanias osalemiseks peab olema Facebooki ja/või Instagrami sotsiaalmeedia konto avalik.
8. Kampaanias ei osale Decora AS töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud või nende lähisugulased.
9. Auhinnad loositakse välja iga kampaaniajärgse kuu 5. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval. Nimed ning võidupildid avaldatakse Decora facebookis ning instagramis.
10. Kasutades antud hashtage annab osaleja automaatse nõusoleku Decora AS-ile oma postitatud Decoraga seonduvate piltide ning sotsiaalmeediakonto nime avaldamiseks (ehk isikuandmete töötlemiseks) juhul, kui osaleja peaks osutuma võitjaks. Teiste osalejate andmeid ei avaldata.
11. Kampaania on avalik.
12. Kampaania tulemused avaldatakase Decora AS veebilehel: www.decora.ee
13. Korraldaja võtab Auhindade võitjatega isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja koha.
14. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
15. Auhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul, kui auhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt  järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
16. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).
17. Auhinnaga seotud riiklikud maksukulu tasub Decora AS. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud Auhinna kätteandmise asukohta, ööbimiskulud, Auhinna transpordikulud jne) kannab Auhinna võitja.
18. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.
19. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.
20. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel www.decora.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
21. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
22. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Auhinna loosimisest või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
23. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.
24. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
25. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel kirjalikult aadressile Riia 128, 50411 Tartu märksõnaga „Decora Vuntsing“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud pärast Kampaania lõppemist, menetlemisele ei kuulu.
26. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.decora.ee/vuntsing2019 ja telefonil 730 2143.

Sulge
Menüü
Kategooriad