Loosi läheb kaks Dreamfire® Kamado Trendy Max grilli!

1.12.2021 selgusid loosi tahtel võitjad, kes olid vahemikus 01.11.2021 - 30.11.2021 Decora e-poest sooritanud, sisseloginud kliendina, vähemalt 30€ ostu.

Palju õnne! Võitjad on M. Heidemann ja A. Ruul. 

Decora võtab võitjatega ühendust. 

KAMPAANIAREEGLID:

 1. Kampaania korraldaja on Decora AS, reg. kood 10150195, asukohaga Tartumaa, Tartu, Riia 128, 50411; e-post: decora@decora.ee (edaspidi Korraldaja). 
 2. Korraldaja viib läbi loosikampaania kaubandusliku loterii vormis (edaspidi Kampaania), mis kestab 01.november 2021.a. kuni 30. november 2021.a.
 3. Kampaania käigus loositakse välja 2x Dreamfire® Kamado Trendy Max grilli (edaspid Peaauhind), väärtusega 2 x 1330 eurot. Kokku loositakse välja 2 Peaauhinda.
 4. Peaauhind loositakse välja kõikide isikute vahel, kes ostsid vahemikus 01.11.2021-30.11.2021 Decora e-poest ning vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele.
 5. Loosimises osalemiseks peab klient kampaanias osalemise perioodil 01.11.2021-30.11.2021 sooritama Decora e-poest vähemalt 30€ ostu sisselogitud kliendina.
 6. Loosimises ei osale Decora AS töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud või nende lähisugulased.
 7. Peaauhind loositakse välja 01.12.2021.
 8. Loosimine on avalik kaasates sõltumatuid vaatlejaid.
 9. Loosimise tulemused avaldatakase Decora AS veebilehel:www.decora.ee ja Decora Facebooki lehel.
 10. Korraldaja võtab Peaauhinna võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Peaauhinna üleandmise aja ja koha.
 11. Kui Peaauhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
 12. Peaauhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul, kui peaauhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt  järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
 13. Peaauhinna kätte saamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).
 14. Peaauhinnaga seotud riiklikud maksud ja Peaauhinna kulu tasub Decora AS. Mistahes muud Peaauhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud auto kätteandmise asukohta, ööbimiskulud, pakiautomaadi kulud, kulleri kulud jne) kannab Peaauhinna võitja.
 15. Peaauhinna üleandmisel sõlmitakse Peaauhinna võitjaga üleandmise-vastuvõtmise leping, et tõendada auhinna kättesaamist.
 16. Kampaania käigus võidetud Peaauhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Peaauhinna maksumust rahas.
 17. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.
 18. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel www.decora.ee ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
 19. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
 20. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Peaauhinna loosimisest või Peaauhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 21. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.
 22. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
 23. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30. november 2021.a. kirjalikult aadressile Riia 128, 50411 Tartu märksõnaga „Võida grill loos“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemiseleei kuulu.
 24. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.decora.ee ja e-kirja teel kelly@decora.ee.