DECORA UUS VEEB ON AVATUD!

Uued asjad ikka vahel logisevad, seega on Sinu tagasiside meile väga oluline.

Anna meile teada, mida märkad e-poes valesti ning võid võita Decora kinkekaardi.

Kõikide tagasisidet andnud inimeste vahel läheb loosi 25 x 20€ kinkekaarti!

Kampaania periood on 05.09 - 31.10.2019.a.

OKTOOBRI LOOSIMINE ON TOIMUNUD JA VÕITJATEKS OSUTUSID:

1. Kristi Lehtla

2. Andre Muug

3. Evi Laurits

4. Kristo Grünberg

5. Karl Eric Uuetalu

6. Heigo Randkivi

7. Jüri Reemann

8. Natalia Lavrukova

9. Noona Vätsing

10. Alexander Karjalainen

 

 

 

11. Irina Kritt

12. Alla Dubentsova

13. Martin Linnas

14. Kaljo Veltbach

15. Arend Adamson

16. Aleksandr Bogdanov

17. Hedi Ojaperv

18. Kristjan Maripuu

19. Kerstin Vertov

20. Janis Nõlvak

 

21. Imre Pihelo

22. Matti Pruul

23. Mait Maddisson

24. Jüri Jagomägi

25. Triinu Tamberg

 

Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõikidele tagasiside andnutele!

SEPTEMBRI VÕITJATEKS OSUTUSID:

1. Jaan Kangur

2. Tiit Luide

3. Jaak Lehtsaar

4. Annika Ruus

5. Risto Teessar

 

 

6. Fredy Lumi

7. Elmar Orro

8. Gerttu Trolla

9. Siret Lahemaa

10. Allar Bernard

 

 

 

11. Kristin Pärna

12. Peeter Kraavik

13. Heidi Pukspuu

14. Ülle Vovtsok

15. Merilen Meokas

 

 

16. Kristiina Hiovain

17. Marve Juursalu

18. Liivi Sepp

19. Marju Olesk

20. Ulvi Jõesaar

 

21. Anu Atso

22. Kati Kat

23. Chris-Andreas Ilves

24. Rauno Unt

25. Taavi Tarien


Kampaaniareeglid:

 1. Kampaania korraldaja on Decora AS, reg. kood 10150195, asukohaga Tartumaa, Tartu, Riia 128, 50411; e-post: decora@decora.ee (edaspidi Korraldaja). 
 2. Korraldaja viib läbi loosikampaania (edaspidi Kampaania), mis kestab 5. septemberist 2019.a. kuni 31. oktoobrini 2019.a.
 3. Kampaania käigus loositakse välja Decora kinkekaarte (edaspidi Peaauhind) väärtusega 20€. Kokku loositakse välja 25 Peaauhinda.
 4. Peaauhinnad loositakse välja kõikide isikute vahel, kes täitsid kampaania perioodil tagasisidevormi koos tähelepanekutega, mis on decora.ee lehel katki, valesti või ettepanekutega, mis võiks olla paremini.
 5. Loosimises osalemiseks peab klient kampaania perioodil olema täitnud tagasiside vormi internetis.
 6. Loosimises ei osale Decora AS töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud või nende lähisugulased.
 7. Peaauhinnad loositakse välja 05.10.2019. Nimed avaldatakse Decora facebookis ning kampaanialehel decora.ee/veebis-katki
 8. Täites taotluse annab osaleja automaatse nõusoleku Decora AS-ile oma nime avaldamiseks (ehk isikuandmete töötlemiseks) juhul, kui osaleja peaks osutuma finalistiks või võitjaks. Teiste osalejate nimesid ei avaldata.
 9. Loosimine on avalik.
 10. Korraldaja võtab Peaauhindade võitjatega isiklikult ühendust ning lepib kokku Peaauhinna üleandmise aja ja koha.
 11. Kui Peaauhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.
 12. Peaauhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul, kui peaauhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt  järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.
 13. Peaauhinna kätte saamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).
 14. Peaauhinnaga seotud riiklikud maksud tasub Decora AS. Mistahes muud Peaauhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud Peaauhinna kätteandmise asukohta, ööbimiskulud, Peaauhinna transpordikulud jne) kannab Peaauhinna võitja.
 15. Kampaania käigus võidetud Peaauhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Peaauhinna maksumust rahas.
 16. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.
 17. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel decora.eeilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
 18. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.
 19. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Peaauhinna loosimisest või Peaauhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 20. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.
 21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.
 22. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5. oktoobril 2019.a. kirjalikult aadressile Riia 128, 50411 Tartu märksõnaga „Decora veebis katki“.  Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.
 23. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil decora.ee ja telefonil 730 2143.