Boiler vajab regulaarset hooldust

Boiler vajab regulaarset hooldust

Boiler - hädavajalik tehnikaseade tänapäevases vannitoas. See, küllaltki energiakulukas, kodumasin kasutab pea veerandi kogu majapidamises kuluvast energiast. Sellest tulenevalt on oluline, et vannituppa valitud veesoojendaja oleks võimalikult ökonoomne ja töökindel.

Erinevad boilerid

Boileri maht peaks vastavuses olema kasutajate arvuga. Tavaliselt kulub kuni kahel inimesel ca 135 – 180L; kolmel ca 180 – 225L;  viiel 225-270L ja kaheksal inimesel ca 270-360 liitrit sooja vett. See orientiir aitab valida optimaalse mahuga soojaveeboileri. Valides liiga suure, kulutad vee soojendamisele tarbetult palju energiat, samas liiga väike võib tekitada ebamugavaid olukordi, kus soe vesi saab ootamatult otsa. Eelpool toodud andmed on tinglikud. Kulutatava veekoguse suurus sõltub lisaks kasutajate arvule ka vannitoasisustusest. Üha enam leidub vannitubades mulli- ja tavalisi vanne. Kriitilise pilguga tuleb hinnata kui palju see vett mahutab, kas kasutamisel lastakse see ääreni täis. Samuti mõtle läbi pereliikmete käitumisharjumused ehk millise intervalliga sooja vett kasutatakse.

Eesti majapidamistes otsustatakse peamiselt elektriboilerite kasuks. Välimuselt tavalised valged, silinderjad tünnid või nelinurksed mahutid sobivad paigutamiseks lae alla, seina peale, põrandale ja valamukapi sisse. Olenevalt mudelist ja ruumi võimalustest saab boileri paigutada horisontaalset või vertikaalselt. Gaasiboiler on kompaktne, seda peetakse keskkonnasäästlikumaks kui elektrilist. Gaasipõhimõttel töötava tarviku valik eeldab loomulikult hoonelt töötavat gaasiühendust. Selle boileri efektiivsus tuleneb läbivoolupõhimõttest, mis tähendab, et vee soojendamine algab alles siis kui kraan lahti keeratakse.

Boilerid saab kaheks jagada veel küttekeha põhjal. Kuiva küttekeha puhul on kütteelement paigutatud spetsiaalsetesse emailkolbidesse, mistõttu ei ole see veega otsekontaktis. Nii ei teki elektromagnetilist vastastikmõju terasboileri siseseinte ja küttekeha vahel ning korrosiooni tekkimise tõenäosus viiakse minimaalsele tasemele. Märga tüüpi küttekehad puutuvad veega pidevalt kokku. Tagajärjeks katlakivi tekkimise oht, mis viib küttelemendi soojusteguri  minimaalseks ja loob soodsa keskkonna rikete tekkimisele.

Hooldamine

Optimaalne hooldusintervall - üks kord 4-5 aasta jooksul. Kvaliteetsematel boileritel on küttekeha pind tehtud võimalikult suur, et soojus eralduks vette ühtlaselt ning küttekeha temperatuur püsiks võimalikult madalal. Seda lihtsal põhjusel – madalama temperatuuriga tekib vähem katlakivi. Märja küttekehaga boiler vajab hooldust vähemalt üks kord aastas, karmimate tingimuste tõttu.

Boileri hooldusvajadusest annavad märku tavapärasest erinev hääl töötamisel, kiire sooja vee otsa saamine ning kõrgenenud elektrikulu.

Elektriboileri puhastamist alusta vooluvõrgust eemaldamisega. Kui boileri toitejuhe läheb otse elektrikilpi, lülita vastav kaitse välja. Pärast elektrivõrgust eemaldamist sulge külma vee toru. Võimalik, et torumees on boileri juurde lisanud kraani külma vee jaoks, kui seda pole siis otsi majast koht, kus lahti ühendada kogu majapidamise vesi. Üldjuhul saab boilerit puhastada seinalt maha tõstmata. Kahjuks pole see võimalik vertikaalselt paigaldatud tarvikute puhul. Enne seinalt maha tõstmist ava kuuma vee kraan ja eemalda süsteemist surve.

Boilerit saab tühjendada külma vee sisendtoru kaudu. Eemalda selle küljes olev ülerõhuklapp, muidu ei tule vesi läbi. Vajadusel lase kuumaveekraanist süsteemi õhku, nii kindlustad vee liikumise. Boilerist tulev vesi suuna, kas voolikuga otse lähimasse äravoolu või paiguta boileri alla anum.

Leia enda boileri küttekeha – tavaliselt asub see külje peal või all. Ligi pääsemiseks eemalda küttekeha kontaktid, seejärel termostaati kattev plastkate. Eemalda boileri ümbrise küljest ja küttekeha kontaktidelt termostaat. Ära unusta lahti ühendada maandusjuhet! Maandusjuhe aitab ära hoida ohtliku pinge tekkimist ja kestmist mitmesuguste rikete korral. Järgnevalt näed ovaalse kuju ning rõngastihendiga ümbritsetud plaati, mida väljaspoolt hoiab kinni risti olev klamber. Keera klambrit hoidev mutter lahti. Lükka küttekeha ja magneesiumanoodiga plaati boileri sisse poole.

Magneesiumanood kaitseb boileri sisemust. Tavaliselt vahetatakse see korralise hoolduse jooksul uue vastu välja. Küttekeha katlakivist puhastamiseks leota seda katlakivieemaldajas või äädikas. Kindlasti ei tohi puhastada mehaaniliselt ehk hõõrudes. Nii võid tekitada pöördumatut kahju küttekehale. Proovi puhastamisel kätte saada kogu sete. Loputamise muudab mugavamaks boileri veesisend. Painduva sisendi ühendustoruga saad vett suunata soovitud kohta.

Pärast boileri loputamist paigalda küttekeha eemaldamisele vastupidises järjekorras tagasi. Kui veetorud on ühendatud, lase vesi boilerisse. Täituvust saad kontrollida, kui paned tööle tavalise köögikraani kuuma vee ning õhu asemel tuleb külma vett. Oota, kuni kogu õhk on torustikust väljunud. Kui oled veendunud, et torustik ei leki, aseta termostaat oma kohale ning ühenda boiler vooluvõrku.