Kodune elekter korda!


Kodune elekter korda!

Tehnoloogia kiire areng on muutnud elud oluliselt mugavamaks. See, peaaegu nagu iseenesest mõistetav igapäevaelu osa, võib ootamatult katkedes tekitada hulgaliselt ebameeldivusi. Kütteperioodil on eriti oluline meeles pidada elektriohutust, kuna pime ning külm aeg tähendab, et paratamatult veedetakse rohkem aega siseruumides.

Kodu energiakasutuse kontrollimine, elektritarvikute korrapärane hooldus ning vajadusel väljavahetus tagavad ohutu kodu.

Elektrijuhtme isolatsiooni kahjustus, vananenud elektrisüsteem või valesti tehtud ühendused põhjustavad sinu kodus halvemal juhul elektrilöögi või tulekahju. Samasugused tagajärjed võivad olla ka katkiste pistikute ning lahtiste katkise pistikupesade või lülitite korral. Kõik rikked ning puudused, mis on seotud elektrivõrguga tuleb kõrvaldada koheselt, sest odavam variant hõlmab parandust ning kallim uue kodu soetamist.

Ohutuse tagamiseks lase mõnel pädeval spetsialistil aeg-ajalt hoone elektrisüsteemide seisukorda kontrollida. Lihtsamate tööde nagu lülitite, pistikupesade, lambipesade või sulavkaitsmete vahetamise võib ära teha ilma spetsialisti abita. Kui asi puudutab aga elektrikapi ümber ehitamist, juhtmete korrektset väljavahetamist või lühise otsimist ja kõrvaldamist, kasuta elektriku abi.

Mida ise ära teha?

Vannituba on niiske ruum. Vesi ja elekter mitte mingil juhul omavahel kokku ei käi. Vannitoa kütteks sobib hästi näiteks põrandaküte, mis veega otseselt kokku ei puutu, kuid hoiab edukalt ruumi kuivana. Viimane tuleb aga planeerida juba ehitusel, sest hiljem seda installeerida on küllaltki keeruline ettevõtmine. Vannituppa fööni, habemeajamisaparaadi või muu tarviku kasutamise jaoks tasub paigaldada klappkattega pistikupesad, mis takistavad niiskusel pistiku sisse imbumist. Isegi kui pistikule ei satu veepritsmeid, võib õhust tulev niiskus kondenseeruda ning siiski tekitada veepiiskasid. Kõige olulisem on teada, et mitte kunagi ei tohi elektriseadmega koos kasutada voolavat vett! Siia hulka ei kuulu kodumasinad nagu pesumasin, nõudepesumasin või soojaveeboiler.

Ohutusnõuded köögile on veelgi olulisemad. Seda sellepärast, et köögimasinad tarbivad palju voolu, mistõttu korraga mitme masina kasutamine võib ebakvaliteetsed või vigased juhtmed läbi kärsatada. Kui mitme masina kasutamise tagajärjel kodus vool ära katkeb, siis ei kannata kodune elektrisüsteem nii suurt koormust. Olukorra parandamiseks võib ühendust võtta elektrikuga ning arutada elektriamprite lisamise võimalusi või edaspidi jälgida, et üheaegselt ei kasutataks nii palju seadmeid korraga.

Väiksema elektritarbivusega seadmed kuivades ruumides - televiisor, laualambid, telefoni akulaadija jne - vajavad visuaalselt kontrolli. Jälgi, et juhtmed ja pistikud ei muutuks kasutades liialt kuumaks ega tekiks sädelemist. Samuti on oluline, et elektriseadmete peale ei visataks süttimisohtlikke esemeid nagu riided, paberid jms.

Majaomanikel on tavapäraselt olemas ka kõrvalruumid, garaaž või muu töökojaruum. Seal võib leida tööriistu nagu puurpink, mootorsaag, keevitusaparaat, survepesur jne. Eelnimetatud tarvikud liigituvad suure elektritarbimisega asjade alla. See tähendab, et juhtmete korrasolu tuleb eriti hoolikalt jälgida. Hoia elektritarbimise kohtadest eemal süttimisohtlikud ained nagu bensiin, õlid, lahustid, värvid, diisel jne. Juhuslik säde võib taoliste ainetega koos põhjustada tulekahju.

Pea meeles!

  • Elektriseadme ja pikendusjuhtme pistiku tohib ühendada vaid sellisesse pistikupessa, kuhu pistik sobib. Kui jõuga suruda sobimatu pistik pessa või hakata viimast ümber ehitama võib tagajärjeks olla lühis.
  • Tõmba elektriseadmed pistikupesast välja pistikust kinni hoides. Juhtmest tõmmates võib pistik juhtme küljest lahti rebeneda ning lühise tekitada.
  • Kui soovid juhtme viia teise tuppa pikendusjuhtme abil pööra tähelepanu vigastumisohule läbikäidavatest kohtadest, ukseavadest jm.
  • Ära lapi vigast ühendust või pikendusjuhet! Kleeplindiga parandatud juhe on elu- ja tuleohtlik.
  • Vannitoas kasuta alati niiskesse ruumi mõeldud valgusteid, mis on tähistatud lühendiga IP44. Vee kondenseerumisest tekkivad piisad võivad osutuda ohtlikuks vannitoas, kus on kuplita valgusti.
  • Kui kasutatavate elektriseadmete arv ja voolutarve on oluliselt suurenenud, siis lase uuendada ka oma kodu elektrisüsteem.
  • Elektriõnnetuse korral lülita vool välja ja helista häirekeskusesse.
  • Elektrisüsteemi korrasolu hindamiseks või uuendamiseks telli perioodiline kontroll spetsialistidelt, mille käigus tuvastatakse kas hoonel esineb puudusi.