Korstnapühkimise ABC

Korstnapühkimise ABC

Peagi uksele koputav küttehooaeg tuletab meelde, et kodused küttesüsteemid vajavad hooldust ja ülevaatust. Ajal, mil jahedad ilmad kohale jõuavad on hooldusega juba hilja alustada. Augustikuu sobib ideaalselt vajalikke protseduuride teostamiseks, mis tagavad ohutu kütmise.

Õnnetuste ennetamiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada - kevadel kütteperioodi lõppemisel ja sügise eel. Eestimaa suved võivad osutuda oodatust külmemaks, mistõttu köetakse ka suvisel perioodil. Harva kütmisel jääb korsten jahedaks ja niiskeks, mis omakorda tekitab tahma kogunemisele soodsad tingimused. Sügisese puhastusega saab vabaneda tekkinud tahmast ja kontrollida ega suve jooksul pole korstna seisukord halvenenud.

Korstnapühkimise mõte on vältida tahma põlemist. Põlemisprotsessi käigus koguneb tahm kütteseadme lõõri ja siseseintele. Tahm pigitab korstna ning seal tekib reaalne süttimisoht. Kui pigi kuumeneb, siis korsten paisub pigi täis ja ühel hetkel võib see protsess korstna lõhki lüüa – tuli pääseb katuse alla ja õnnetus ongi käes. Eelkirjeldatud olukorra ennetab regulaarne korstna hooldus.

Küttesüsteemi puhastamine hakkajale koduomanikule!

Soovitame kutsuda kõigepealt kutseline korstnapühkija, kes näitab ja õpetab, kuidas küttesüsteemiga ümber käia. Iga küttesüsteem on isesugune. Seega puhastamiseks vajalikud võtted ja vahendid võivad olla erinevad. Puhastuskuur võta ette vastavalt vajadusele, kuid kindlasti mitte harvem, kui üks kord aastas.

Enne puhastamisega alustamist veendu, et küttesüsteem on täielikult jahtunud. Lase hari aeglaselt alla ja tõmba kiiresti üles. Reeglit, mitu korda üles-alla pühkida ei ole, kuid korstnapühkijad jagavad nippi, kuidas tehtud tööd hinnata. Nimelt võib korstna puhtaks pidada, kui puhta pommi peale enam lahtist nõge ei jää. Kindlasti ära unusta majas sees lahti võtta kõikide topside tagused. Need puhasta korralikult harjaga, sest tuhaimuriga tõmbamisest üksi ei piisa.

Võib juhtuda, et ise tööd läbi viies ei saa kõik lõõrid läbi käidud ja puhastamise asemel tekivad hoopis ummistused. Korra aastas korstna hooldust tehes võib ikka ununeda, kuidas seda eelmisel korral tehti. Vanemad soojamüürid vajavad õrnemat kohtlemist. Ehkki korsten jookseb sirgelt, on lõõride käigud hoopis keerukamad. Oskamatu käitumisega võib lõõrides isegi mõne kivi lahti lükata.

Korstnapühkimine läheb libedalt, kui selleks on varutud õiged vahendid - korstnahari koos köie otsas rippuva pommiga, trossi otsas olev ümmargune lõõrihari ja liigenditega korstnapühkija kulp. Harjade läbimõõt sõltub lõõrist. Väiksema harjaga võib pühkimistööd ette võtta, kuid sellisel juhul võib ajakulu olla oluliselt suurem. Hari vali selline, mis käib vähemalt kahest küljest vastu korstnaseina, sest siis on töö kõige efektiivsem.

Toome siinkohal välja Päästeameti poolt heaks kiidetud kokkuvõtlikud nõuanded korstna edukaks pühkimiseks:

  • Küttesüsteemi puhastamisel kasuta õige suurusega harjasid ja sobivaid töövahendeid. Hea abivahend korstnajalast, küttekoldest tahma ja tuha eemaldamiseks on tuhaimur. Viimane aga ei asenda küttesüsteemi osade seestpoolt harjamist.
  • Enne korstna puhastamisele asumist sulge kütteseadme siibrid, kütteseadme uksed, luugid ja muud avad (ventilatsiooniavad), mulle kaudu võivad tuhk ja tahm tungida siseruumidesse.
  • Kütteseadme puhastamisel tuleb kinni pidada kindlast tööde järjekorrast. Alusta lõõride puhastamist korstna poolt ning liigu tööga kolde suunas. Tahma välja võtmist aga vastupidi, alusta koldest ja liigu tööga korstna poole.
  • Töö lõpetamisel kontrolli küttesüsteemi tõmbe olemasolu ja tuleohutust (küttesüsteemil ei oleks pragusid, kõik siibrid, kütteseadme uksed ja luugid asuksid õigetel kohtadel ja poleks kahjustatud).

NB! Eramaja küttesüsteemi võib iga majaomanik puhastada ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda tegema kutseline korstnapühkija, kes sisestab tehtud tööde kohta akti küttesüsteemide portaali. Kortermaja, ridaelamu ja paarismaja küttesüsteeme peab korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes sisestab samuti tehtud tööde kohta akti küttesüsteemide portaali.

Pea meeles!

Kütmiseks kasuta alati kuiva halupuud, mis on eelmisel päeval tuppa toodud. Hoia halud ahjust eemal või selleks spetsiaalselt ehitatud ahju aluses panipaigas. Kütmisel ava siiber ja hoia seda kogu kütmise ajal täielikult avatud asendis. Eemalda koldest vana tuhk ja pane mittepõlevast materjalist anumasse. Vii tuhk kohe õue ja ladusta ohutus kohas. Pane siiber kinni alles siis, kui söed enam ei hõõgu! Kütmise ajal ära jäta kütteseadet järelvalveta!

Enneta ohtu! Paigalda suitsuandur eluruumidesse. Vingugaasiandur vähemalt ühte eluruumi, kui kodus on gaasikatel, gaasiveesoojendi, tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel. Soeta koju 6kg pulberkustuti ja kööki tulekustutustekk.